Kwantowa rewolucja w biologii i medycynie czyli o tym dlaczego świat ignoruje odkrycia fizyki kwantowej

Już najwyższy czas aby ludzkość odkryła fizykę kwantową jako zwyczajną i użyteczną dziedzinę nauki, która pomimo tego, że kojarzy się z czymś niezrozumiałym i niedostępnym, lub dostępnym tylko ludziom o ogromnym intelekcie, w istocie jest człowiekowi bliska i pomocna, tłumacząca wszelkie zjawiska, o jakie chciałby tylko zapytać. Nie bardziej niż zjawiska typowo fizyczne, mechanika kwantowa wspaniale odkrywa również, a może przede wszystkim tajniki biologiczne i biochemiczne. Właśnie dlatego w obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tej wyjątkowej nauki by nieść pomoc ludziom chorym i umierającym. Jednak z jakiegoś powodu świat medycyny nie jest ani trochę zainteresowany dorobkiem fizyki kwantowej choć, jak zaraz się przekonasz, ma ona więcej wspólnego z organizmem człowieka niż jakakolwiek inna dziedzina nauki.

                                                                   www.pixabay.com

Ale po kolei.

Pewien naukowiec, uznany cytolog, autor prac na temat epigenetyki (nowej biologii) Bruce Lipton, po wielu latach nauki oraz niezliczonych badań nad komórkami odkrył, że nie ma sensu zagłębiać się dalej w biologię, jeśli zignoruje się odkrycia z dziedziny fizyki kwantowej. Połączył zatem wiedzę z tych obu dziedzin uzyskując spektakularne rezultaty i odpowiedzi na pytania, na które próżno było dalej szukać wśród nauk biologicznych.

Jedna z głównych zasad mechaniki kwantowej mówi, że materię można zdefiniować jednocześnie jako namacalną (cząstka) i jako niematerialną moc pola (fala).

Fakt, że energia i materia są jednym i tym samym, został dostrzeżony przez Einsteina, kiedy doszedł on do wniosku – wzoru: E=mc² . W prostych słowach wzór ten wyraża, iż Energia (E) równa się (=) materia (m, masa) pomnożona przez prędkość światła (c) do kwadratu. Einstein ujawnił, że nie żyjemy wcale we wszechświecie z wyraźnymi, fizycznymi przedmiotami oddzielonymi przez martwą przestrzeń. Wszechświat jest jedną, niepodzielną, dynamiczną całością, w której energia i materia są tak głęboko połączone, że  nie można ich uważać za odrębne elementy.


Pomimo odkryć fizyki kwantowej, biologowie i studenci medycyny nadal są uczeni postrzegania ciała jako fizycznej maszyny działającej według zasad newtonowskich.

 

Co więcej, konwencjonalni biologowie to redukcjoniści, którzy wierzą, że mechanizmy naszych fizycznych ciał można zrozumieć przez rozebranie komórek na części i badanie ich chemicznych elementów składowych. Wierzą, że biochemiczne reakcje odpowiedzialne za życie są generowane na liniach montażowych w fabryce Henry’ego Forda: jeden związek chemiczny powoduje reakcję, po czym następuje inna reakcja z innym związkiem chemicznym, itd.

 

Ten redukcjonistyczny model sugeruje, że jeśli wystąpi jakaś choroba lub dysfunkcja, źródło tego problemu można identyfikować z niewłaściwym funkcjonowaniem jednego z etapów procesu chemicznej linii montażowej. Zdrowie można przywrócić dzięki teoretycznej naprawie jednego wadliwego miejsca, dostarczając komórce funkcjonalny element zastępczy, na przykład poprzez przepisanie środka farmaceutycznego. Założenie to napędza gonitwę przemysłu farmaceutycznego za cudownymi lekarstwami i genami od projektantów.

 

Perspektywa kwantowa ujawnia jednak, że wszechświat stanowi integrację współzależnych pól energii, które są uwikłane w plątaninę interakcji. Uczeni biomedycy są szczególnie skonfundowani, ponieważ nie dostrzegają masowej złożoności interkomunikacji  pomiędzy fizycznymi  cząstkami i polami energii tworzącymi całość. Linearny przepływ informacji jest charakterystyczny dla redukcjonistycznej percepcji newtonowskiego wszechświata. Przepływ informacji  w kwantowym wszechświecie jest dla odróżnienia holistyczny. Składniki komórki są wplecione w skomplikowaną sieć komunikacji krzyżowej, zwrotnej i  sprzężonych do przodu komunikacyjnych pętli (patrz: ilustracja)

 

 

Biologiczne dysfunkcje mogą pochodzić z błędów komunikacyjnych powstających na którejkolwiek drodze przepływu informacji. Uzyskanie równowagi chemicznej w tym skomplikowanym, interaktywnym systemie wymaga dużo większego zrozumienia, niż tylko dopasowanie jednego ze składników kanału komunikacyjnego za pomocą farmaceutycznego środka chemicznego.

 

Po zrozumieniu natury złożonych interakcji pomiędzy materią i energią , wiedziałem już, że redukcjonistyczne, linearne podejście nie pozwoli nawet w małym stopniu zrozumieć natury choroby – pisze Lipton.

 

Choroby jatrogenne, czyli spowodowane poprzez procedury medyczne, są główna przyczyną  śmierci. Spowodowane są one głównie niekorzystnymi reakcjami na leki.

 

Statystyki te są przygnębiające, szczególnie dla grupy zawodowej, mającej na celu leczenie, która arogancko odrzuciła trzy tysiące lat skutecznej wschodniej medycyny jako nienaukową, mimo iż jest ona oparta na głębszym rozumieniu wszechświata. Przez tysiące lat, na długo przed odkryciem praw fizyki kwantowej przez zachodnich uczonych, Azjaci uznawali energię jako wiodący czynnik stanowiący o zdrowiu i dobrobycie. We wschodniej medycynie ciało zidentyfikowane jest jako rozbudowana sieć ścieżek energii, zwanych meridianami.

 

Doktorzy medycyny są zawieszeni pomiędzy intelektualna skałą a twardym podłożem korporacyjnego świata; są pionkami w wielkim medycznym kompleksie przemysłowym. Ich zdolność uzdrawiania jest spętana archaicznym wykształceniem medycznym opartym na newtonowskim, wyłącznie materialnym wszechświecie. Niestety, ta filozofia wyszła już z mody siedemdziesiąt pięć lat temu, kiedy fizycy przyjęli fizykę kwantową i uznali, że wszechświat jest w istocie zbudowany z energii.

 

W czasie swoich studiów podyplomowych ci sami lekarze zostają wykształceni w dziedzinie produktów farmaceutycznych przez przedstawicieli firm farmaceutycznych – „chłopców na posyłki” korporacji przemysłu zdrowotnego. Ci w gruncie rzeczy amatorzy, których głównym celem jest sprzedaż produktu, przekazują lekarzom „informacje” o niezawodności nowych środków farmaceutycznych. Firmy farmaceutyczne oferują tę „edukację” za darmo, by móc przekonać lekarzy do „przepychania” ich produktów. Jasne jest, że masowe przepisywanie farmaceutyków łamie przysięgę Hipokratesa. Zostaliśmy zaprogramowani przez korporacje farmaceutyczne i staliśmy się narodem ćpunów – lekomanów uzależnionych od leków na receptę z tragicznymi tego rezultatami. Powinniśmy cofnąć się i zaangażować odkrycia fizyki kwantowej w biomedycynę, aby stworzyć nowy, bezpieczny system medyczny, dostosowany do praw Natury.

                                                                                           www.pixabay.com

Objaw choroby, takiej jak nowotwór, (więcej o nowotworach znajdziesz tutaj) może ujawnić się na poziome makro, kiedy można już dostrzec i poczuć guza. Procesy, które wywołały raka, zostały jednak zainicjowane na poziomie molekularnym wewnątrz zaatakowanych komórek antenatów. Większość dysfunkcji biologicznych (za wyjątkiem zranień fizycznych) rozpoczyna się na poziomie jonów i cząsteczek komórki. Stąd potrzeba biologii, która integruje mechanikę kwantowa i newtonowską.

 

Chemia organiczna , która dostarcza mechanistycznych podstaw biomedycynie, jako dziedzina nauki jest tak nieaktualna, że jej podręczniki dopiero muszą dostrzec istnienie mechaniki kwantowej. Konwencjonalni, medyczni pracownicy naukowi nie rozumieją molekularnych mechanizmów, które stanowią rzeczywistą podporę życia.

 

Określone częstotliwości i wzory promieniowania radiacyjnego regulują syntezę DNA, RNA i białek, zmieniają kształt białek i ich funkcje, kontrolują regulacje genów, podział i zróżnicowanie komórek, morfogenezę  (proces organizowania się komórek w narządy i tkanki), wydzielanie hormonów, wzrost i funkcje nerwów. Każda z tych komórkowych czynności stanowi fundamentalne zachowanie, które przyczynia się do rozwoju życia. Pomimo opublikowania wyników tych badań najbardziej szanowanych żurnalach głównego nurtu biomedycyny, ich rewolucyjne odkrycia nie zostały włączone w program nauczania szkół medycznych.

 

Gdy zrezygnowałem z poglądu, że jesteśmy tylko bezwładną materią, zrozumiałem nie tylko to, że naukowa podstawa mojego wybranego zawodu jest przestarzała, ale również dostrzegłem potrzebę promowania w moim życiu pozytywnej interferencji. Potrzebowałem osobistego dostrojenia inspirowanego fizyką kwantową!

(…) tego samego ( dostrojenia) potrzebuje biomedycyna.

Bruce Lipton

Długo na to czekaliśmy, ale kwantowa rewolucja biologiczna jest już bardzo blisko. Medyczny establishment w końcu z pełną siłą podda się kwantowej rewolucji, choćby nawet trochę kopiąc i krzycząc.

 

Artykuł inspirowany i oparty na wiadomościach z książki „Biologia Przekonań” autorstwa profesora B. Liptona

WSPARCIE BLOGA TUTAJ

 

Dodaj komentarz