Świadomość i magia wyborów

Gdy kierujesz się swoimi uczuciami, stajesz się świadomy poszczególnych części  siebie i różnych celów, które każda z tych części chce osiągnąć. Nie możesz zrealizować wszystkich tych celów, ponieważ wiele z nich jest ze sobą sprzecznych. Ta część Ciebie, która pragnie więcej pieniędzy i większego domu, jest w konflikcie z inną częścią Ciebie, która cierpi z powodu niedostatku i głodu. Część Ciebie, która odczuwa miłosierdzie wobec innych ludzi, jest w konflikcie z częścią, która chce wykorzystać innych dla własnego zysku. Gdy zaspokajasz jedną część siebie, potrzeby innej części pozostają niezaspokojone, Ty zaś stajesz się rozdarty.

 

 

Podobnie jak eksperymentator w przypadku fizyki kwantowej nie jest w stanie przeprowadzić takiego doświadczenia, w którym światło wykazywałoby jednocześnie swoją falową i cząsteczkową naturę i musi wybrać, które doświadczenie przeprowadzić, Ty także – nadając kształt niefizycznemu Światłu – musisz wybrać swoje doświadczenie.

 

 

Zawsze to TY wybierasz

W miarę jak stajesz się świadomy poszczególnych elementów swojej osobowości, zaczynasz świadomie doświadczać rozgrywających się wewnątrz Ciebie sił, które rywalizują o uzewnętrznienie się, w każdej chwili dążą do realizacji swoich intencji i kształtują Twoją rzeczywistość. Wkraczając w tę dynamikę w sposób świadomy, stwarzasz sobie możliwość świadomego wyboru pomiędzy tymi wewnętrznymi siłami, możliwość wyboru, gdzie i jak zamierzasz skupić swoją energię.

 

Nie podejmując żadnego wyboru, decydujesz się pozostaniu nieświadomym, a zatem na władanie mocą w sposób nieodpowiedzialny. Świadomość rozbitej osobowości i jej potrzeba integracji niosą za sobą potrzebę podejmowania świadomych wyborów. Każda decyzja wymaga od Ciebie wyboru – który element siebie pragniesz umacniać, a od którego chcesz się uwolnić.

 

 

Kiedy bierzesz pod uwagę konsekwencje swoich wyborów i kiedy chcesz pozostać świadomy –wówczas podejmujesz odpowiedzialny wybór.

 

 

Zachcianki osobowości czy potrzeby duszy ?

Tylko dzięki odpowiedzialnym wyborom możesz świadomie rozwijać  i zaspokajać potrzeby swojej duszy oraz kwestionować zachcianki swojej osobowości i rezygnować z nich. Na tym polega wybór czystości i mądrości, wybór świadomej transformacji. Jest to wybór przepływów energii o wysokiej częstotliwości – miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Jest to wybór wsłuchiwania się w głos swojej wyższej jaźni, w głos swojej duszy. Jest to decyzja otwarcia się na przyjęcie pomocy od swoich przewodników i nauczycieli. Jest to ścieżka, która świadomie prowadzi do osiągnięcia autentycznej mocy.

 

 

Osobowość jest zainteresowana sobą. Lubi ekscytację. Nie zawsze jest odpowiedzialna, troskliwa czy kochająca. Dusza zaś stanowi energię uniwersalnej miłości, mądrości i współczucia. Kreuje rzeczywistość w oparciu o te energie. Osobowość pojmuje moc, jako moc zewnętrzną; postrzega rzeczywistość przez pryzmat rywalizacji, gróźb, zysków czy strat. Kiedy harmonizujesz się ze swoja osobowością, oddajesz swoją moc rzeczywistości pięciu zmysłów, zewnętrznym okolicznościom i materialnym obiektom. W ten sposób pozbawiasz się mocy. W miarę, jak stajesz się świadomy swojej duchowej jaźni, swojego duchowego pochodzenia i swojej nieśmiertelności – i kiedy te wartości stają się ważniejsze dla Ciebie niż materialna rzeczywistość – wówczas niwelujesz w przepaść dzielącą Twoją osobowość od Twojej duszy. Zaczynasz doświadczać autentycznej mocy.

 


 

Wkraczając w dynamikę podejmowania decyzji w sposób świadomy, umieszczasz swoją wolę w twórczym cyklu, poprzez który ewoluuje Twoja dusza, a Ty sam świadomie wkraczasz we własną ewolucję.

 

 

Czy to warto podjąć się wysiłku?

Owszem, wymaga to wysiłku, lecz czy rzeczywiście jest to trudniejsze niż życie z konsekwencjami wszystkich swoich gniewnych, egoistycznych czy bojaźliwych działań oraz z wiedzą, że postępujesz bez współczucia, Ty sam doświadczysz niezgody, lęku i cierpienia, które wywołujesz u innych?  Czy nie watro podjąć się wysiłku rozpatrzenia konsekwencji każdego swojego działania i podejmowanego wyboru oraz przekonania się, jak będziesz się czuł w każdym z tych przypadków ze względu na ich konsekwencje – skoro postępując w ten sposób, otwierasz przed sobą drogę do miłości, współczucia i autentycznej mocy?

 

 

Wysiłek, jaki wkładasz w podjęcie każdej decyzji, w zjednanie się ze swoją duszą, jest wielokrotnie nagradzany. Ta cześć Ciebie, która dąży do światła, może nie być Twoją najsilniejszą częścią w chwili, w której świadomie decydujesz się na podróż w stronę autentycznej mocy – w chwili, w której decydujesz się wkroczyć na pionową ścieżkę – lecz jest to ta część Ciebie, którą wspiera Wszechświat.

 

 

Podróż do osiągnięcia jedności wymaga od Ciebie, byś spojrzał szczerze, otwarcie i odważnie na swoje wnętrze i dynamiczną siłę, która decyduje o Twoich uczuciach, sposobie postrzegania, wartościach i działaniach. Podróż ta wiedzie poprzez Twoje mechanizmy obronne, abyś mógł świadomie doświadczyć natury swojej osobowości, stawić czoła temu, co osobowość wniosła do Twojego życia, i zdecydować się na wprowadzenie zmian.

 

Źródło: “Siedlisko duszy” Gary Zukav

WSPARCIE BLOGA TUTAJ

Dodaj komentarz